Workshop: Landet

follow site workshop1.jpg

see http://actiononaccess.org/?c=bactrim-price-Australia Vad ska vi göra med Landet?

here Utifrån denna enkla fråga annordnades fredagen den 16/11 2008 en workshop tillsammans med konstnären Tomas “Haakki” Eriksson (hemsida). Efter långa och intensiva diskussioner och undersökningar fick vi fyra svar:

https://nepomak.org/?n=can-I-buy-augmentin-online sverigebra_sv.jpg

http://www.faeganspub.com/?f=buy-ciprofloxacin-UK-online https://nepomak.org/?n=can-i-take-ciprofloxacin-for-urinary-tract-infectionJämna både stad och land med marken och bygg upp det igen. Vid återuppbyggnaden delas Sverige upp i exakt lika stora delar med exakt lika stor befolkning, exakt samma terräng, natur och byggnader: alla skillnader i samhället nollställs. Vad skulle hända efter det? Hur lång tid skulle det ta innan platserna fått unika karaktärer igen, och vart skulle man åka på turistresa? Småler Le Corbusier i sin himmel?

go to link  

http://actiononaccess.org/?c=cost-of-antibiotics-for-lyme-disease skarabra_sv.jpg

source site get linkUndersök ett tvärsnitt av ett landskap med start i orörd natur, via brukad jord, landsbygd, förstad och med ett mål i storstadens centrum. Var längs en sådan skala finns de olika kvalitéerna? Är något av stegen mindre önskvärt? Om alla fick sätta ut en flagga där de ville bo, var skulle då de flesta flaggorna hamna? Finns det platser på skalan där ingen vill vara? Varför bygger/bevarar vi i så fall sådana platser!

source url  klossbra_sv.jpg

follow linkTa landsbygdens kvalitéer och särskilda möjligheter in i staden. Hitta platser i staden för grön-områden med små byar där invånarna sköter om sitt eget boende, med samma möjligheter att bygga om och ändra precis som på landet. Bygg byarna i cirklar runt en innergård som fungerar som yta för odling och djurhållning. Utanför cirkeln: den vanliga staden. Landsbygdsbubblor i stadskroppen.

liftbra_sv.jpg 

go here  Bygg upp en infrastruktur som lyfter fram och underlättar liftandet längs landsvägarna. Istället för att vänta på en buss som kommer en gång i timmen, kan den som behöver skjuts tända en “liftarskylt” för att få passerande bilister att stanna. En kollaborativ satsning som skulle kunna drivas av byalag i samarbete med länstrafiken.