Symposium: Landet

http://choicehighrisk.com/?c=cheap-zithromax-online-UK symposium.jpg

buy cipro in Florence Italy  

source site För föreläsningsserien/symposiet/debatten ons 31/10 fokuserade vi på landsbygden, en del av vårt samhälle som ofta förbises – speciellt inom arkitekturdebatten. Några av de frågeställningar vi ville diskutera hittar du längre ner på sidan.

 

 

Medverkande:

go to site Moderator: Catharina Dyrssen, arkitekt och forskare, Chalmers Arkitektur.

http://www.faeganspub.com/?f=ampicillin-250mg-price-Canada Katarina Saltzman, etnolog och forskare, Göteborgs Universitet.

https://nepomak.org/?n=cipro-cheapest-price Sabina Jallow, landskapsarkitekt, SLU Alnarp.

click here Pål Castell, landskapsarkitekt, Chalmers Arkitektur.

enter site Några frågeställningar:

can I take augmentin with milk Bilden av landet

 • Vad är Staden inte – är det per definition Landet? Att negativt definiera Landet. Går det att på samma sätt att definiera Staden som allt som inte är Landet?
 • Symbolen för det oskuldsfulla, oexploaterade – och därför attraktivt för turister (och exploatering)?
 • Är Landet det ordinära och vardagliga, det kvarlämnade och bortglömda, det outnyttjade och potentiella?
 • Fördomar om landsortsbon och stadsbon: hur har de uppkommit, stämmer de och hur utvecklas de?

http://choicehighrisk.com/?c=tetracycline-price-Canada Vad skiljer egentligen landet från staden?

 • Som social struktur?
 • Som fysisk plats?
 • Var finns offentligheten och var finns det privata? Andra former av avskildhet?
 • Var går gränsen mellan stad och land? Är den fysisk, mental, kulturell eller alltihop?
 • Är uppdelningen av stad och land självklar? Var finns det ingen skillnad?
 • Land blir stad när Staden växer. Hur? Varför? Vad av landet lämnas kvar när staden växer? – de negativa rummen i stor skala. Kan Staden återgå till att bli land?

get link Befolkningen på landet och kulturella skillnader

 • Varför söker man sig dit? Varför vill man stanna kvar? Varför söker man sig därifrån?
 • Hur skiljer sig livet på landet från livet i staden?
 • Finns det man söker i staden i någon utsträckning även på landet, fast man inte tänker på det? Om det inte finns, kan man få dit det?

buy augmentin online Australia Traditioner: historiska, regionala, och kulturella.

 • Är traditionen eftersökt av vår generation?
 • Vad kan vi lära oss av exempelvis lokala byggnadstraditioner och deras variationer i förhållande till material, klimat, tradition och kultur.
 • Estetik och stilutveckling genom historien – samtida med staden, i staden efterföljd eller som föregångare? Eller helt skild från de stilar som dominerat urban bebyggelse? Mer stil- och traditionsbundet eller friare på landet?

http://actiononaccess.org/?c=where-to-buy-ampicillin-in-Australia Möjligheterna med landet

 • Hur kommer landsbygden att utvecklas? Bevaras, bebyggas eller förändras på andra sätt?
 • Kommer Landet bli mer och mer likt Staden eller kommer det istället skilja ut sig tydligare? Befästas som komplement och kontrast?