4 ARK DIY (#9)

go to link DIY,

http://0ark.se/?k=best%C3%A4lla-ampicillin-online

can I take amoxicillin with painkillers do it yourself.

http://bsquared-consulting.com/?a=buy-zithromax-250mg-online-USA  

follow link Förändra, förbättra, påverka, inverka, ta del, ta saken i egna händer, gör det själv! DIY-andan är lika aktuell idag bland allt från gerillaodlare och reklamsabotatörer till läckande arkitekter som den var bland 70-talets punkare.

buy amoxil 500mg UK  

source site Vi lever i ett komplext samhälle som till stor del utgörs av specialister, det krävs långa processer och politisk eller ekonomisk vilja för att driva igenom olika projekt, och det krävs en lång utbildning eller en hög post av den som vill direkt påverka dessa projekt. Vi i 4ARK tror att det finns områden där mindre beslut borde kunna fattas av sunt förnuft, nyfikenhet och kreativitet. Områden där en hård reglering och komplicerade processer i onödan tar död på många positiva idéer.

http://www.digistorytelling.com/?d=amoxicillin-price-USA  

zithromax order online UK Vi vill ägna nästa nummer av 4ARK åt arkitektur som inte nödvändigtvis skapas på skolor och kontor utan tar snabbaste vägen ut i stadsrummet. Arkitektur som erbjuder något annat än konsumentmakt till den oetablerade som vill känna sig delaktig i samhället.

metronidazole price NZ  

ciprofloxacin and antacids interaction Vi vill komma åt den trotsiga och punkiga arkitekturen, vi vill utforska begrepp som arkitektur-aktivism och stadsoplanering.

source site  

augmentin buy online UK Även 4ARK är ett resultat av ett gäng som ville diskutera och skriva om arkitektur, tog saken i egna händer och gav ut en tidning. I det nionde numret av denna tidning är alltså temat DIY och vi låter några ord från en redaktionsmedlems mamma bli dess mantra: “Om inte du så vem? Om inte nu så när?”

source  

follow link #9 släpptes den 31 maj, 2013