Press

PRESSMATERIAL / SKRIVIT OM 4 ARK

here PRESSMATERIAL

^UPP^

http://bsquared-consulting.com/?a=cheap-amoxicillin-UK SKRIVIT OM 4 ARK

http://www.digistorytelling.com/?d=bactrim-buy-online-UK 4 ARK Tabu

kommer senare

buy zithromax Canada online 4 ARK Identiteter

kommer senare

http://bsquared-consulting.com/?a=cipro-order-Canada 4 ARK Pengar

“Kritikerpriset 2009″
(Sveriges Arkitekter hemsida)

“Redaktionen finns i ett plåtskåp i korridoren” (intervju i Akritekten med anledning av kritikerpriset)
(Arkitekten nr 12, 2009)

“4 ARK - pengar som intryck, uttryck och avtryck”
(Byggnadsvårdsmagasinet)

http://www.crystalcitymo.org/?c=how-to-buy-antibiotics-in-Canada 4 ARK Kroppen

“Nya rum ser ut som Barbapapa”
click (Arkitekten nr 12, 2008)

“Vi vill också vara ett forum för diskussioner, dels i tidningen men också via olika arrangemang på stan, på ett sätt som inte funnits förut, där arkitekter, arkitekturintresserade och arkitektstudenter ska kunna träffas.” http://www.crystalcitymo.org/?c=ampicillin-prices-no-insurance (GT Kultur)

“…med varje nytt nummer tillsätts en ny redaktion, en grupp på åtta nio personer, med uppgiften att organisera möten och främja samtalet – vart det samtalet leder eller vilken form det presenteras i är det ingen som vet.”  go site (Tidskrift.nu)

source site 4 ARK Landet

“Men texterna vittnar också om något som händer nu. Debatten blir mer nyanserad. Det finns liv bortom staden.” http://bsquared-consulting.com/?a=zithromax-price-US (Arkitekten, nr 3 2008)

“Temat är landet.” ampicillin cheap Australia augmentin prices for 375mg tablets (tidskriften-arkitektur.blogspot.com)

“– Vi vill lyfta fram det som händer på skolan. Här får man lov att uttrycka sig på ett annat sätt, förmedla något annat.” http://www.digistorytelling.com/?d=buy-amoxicillin-fast-shipping (Arkitekten, nr 5 -07)

Se även:
4 ARK_Pressklipp_o_aktiviteter_2008.pdf

buy cipro online Sydney 4 ARK Utopi

“Efterlängtat sällskap till den lilla skaran obundna svenska arkitekturtidningar de senaste åren - Magasin Tessin, A1, MAMA, SITE.” (tidskriften-arkitektur.blogspot.com)

“På 56 sidor tolkar blivande arkitekter temat i en spretande, frisk och mycket lovande uppsättning artiklar.” (arkitekturbloggen.se)

“Tänk att våga göra en tidning om utopier. Har ingen berättat för arkitektstudenterna att alla utopier är döda, och att utopiska tankar nästan utan undantag leder till massmord?” (approximationer.blogspot.com)

“Vad är det för skillnad mellan 4 ARK och andra arkitekturtidningar?
- Det är få hus med i den, det är väl det mest utmärkande.” (Göteborgs Fria Tidning)

Se även:
pressklipp.pdf

^UPP^