4 ARK Verkligheten (#7)

go site REDAKTION / INNEHÅLL

follow

http://craftandroot.com/?c=price-for-zithromax-250mg Vid en första anblick framstår verkligheten som självklar men ju mer man granskar den, desto fler lager framträder. Verkligheten är överallt omkring oss, men ändå är den svår att greppa. Är den ett tillstånd, ett faktum eller ett ingenting? Som studenter upplever vi ofta skolan som en egen värld, oundvikligen separerad från världen utanför. Samtidigt är verkligheten ständigt pågående och nödvändig att förhålla sig till i arbetet som arkitekt. Hur byggnader används idag och hur världen kommer att se ut om hundra år, när vi är borta men våra byggnader står kvar, var frågor som väckte vårt intresse. Det fick oss att välja VERKLIGHETEN som tema för det sjunde numret av 4 ARK. Var och en uppfattar vi verkligheten på olika sätt och vi ser alla olika aspekter av den. Kanske är det ämnets komplexitet som lett fram till variationsrikedomen i resultatet. Vad upplever man när den hemliga världen på en strippklubb för en kväll blir tillgänglig? Och vad händer med en miljö när verkligheten den är ämnad för upphör att existera? Detta nummer är en samling fragment från verkligheten.

http://www.faeganspub.com/?f=buy-zithromax-500mg-cheap /redaktionen, april 2011

get link
ciprofloxacin used for kidney infection REDAKTION
Linnea Berg
Lisa Carlsten
Olle Hellblom
Simon Isacsson
Teodor Javanaud
Klara Jutéus
Johannes Luchmun
Tove Nankler
Anders Nilsson
Stina Nyberg

amoxil 250mg cost Canada http://actiononaccess.org/?c=where-to-order-ampicillin INNEHÅLL
Konsulterna
idé: Karin Axelsson
ritning: Semrén & Månsson vård och skola

http://craftandroot.com/?c=zithromax-cheap-Australia En kväll på Win-Win
text: Redaktionen
bild: Linnea Berg & Stina Nyberg

http://www.faeganspub.com/?f=ciprofloxacin-price-Canada Detroit - city limit
text & bild: Jakob Schleimann-Jensen

http://actiononaccess.org/?c=cure-for-a-bacterial-infection Det formlösa
text & bild: Maria Hagejärd

buy cheap ampicillin online Tegelkartor
text & bild: Tove Folkesson

follow url Social exklusion
bild: Eric Andersson

http://craftandroot.com/?c=zithromax-prices-Mexico Massans möjligheter
text: Andreas Lindblom
bild: Tove Nankler

antibiotika för trikomonasinfektion Process fast forward
text: Redaktionen
bild: Anja Olofgörs & Redaktionen

Råmaterial
text: Marcus Norlin
bild: Klara Persson

Temporära rum
text & bild: Mia Börjesson

Biblioteksjakten
text & bild: Linnea Berg,
Lisa Carlsten & Irma Persson Käll

Liv i La Defense
text & bild: Gustav Magnusson

Pimp my verklighet
text & bild: Redaktionen

Hur du vinner Kasper Salin-priset
text: Simon Isacsson
bild: Redaktionen

Allt känns så verkligt nu men bortglömt
imorgon
bild: Eric Andersson

Verklighetsflykt
text: Johannes Luchmun

Byn
text & bild: Anja Olofgörs

Rödvin & runkbås
text & bild: Tove Nankler

Forever and never – adress okänd
text: Tove Nankler
bild: Anna Lamberg

Min barndoms verklighet
text: Johan Wirdelöv
bild: Jonas Ersson

Ordnung muss sein!
text: Staffan Wellander
bild: Redaktionen

Nattbad i Vals
text & bild: Johannes Luchmun

Simulacrum: salt & sweet
text & bild: Irmelin Joelsson & Marjolein Houben

Minnen från Hammarkullen
text: Anna Sofia Wannerskog
bild: Lisa Carlsten

Det går inte att åka skejtboard på Håkan
Cullbergs tak
text & bild: Anders Nilsson

^UPP^