Medverka

http://www.faeganspub.com/?f=buy-zithromax-online-Canada arbete_pagar_1.jpg
Redaktionen i arbete (Per, Calle, Martin, Johanna)

watch Vill du medverka i nästa nummer av 4 ARK? Håll koll på hemsidan efter information om kommande teman och aktiviteter, eller kontakta oss genom redaktionen@0ark.se

source url https://nepomak.org/?n=flagyl-price-USA Lämna bidrag eller idé:

http://www.faeganspub.com/?f=where-can-you-buy-tetracycline-online Medverkande mailar ide om bidrag till redaktionen@0ark.se. Skicka förutom ditt bidrag även kontaktinformation (telefonnummer och mail-adress).

enter site http://actiononaccess.org/?c=taking-zithromax-with-alcohol Regler för bidrag:

watch see url Text: Oredigerat worddokument (.doc), endast radbrytning vid styckesindelning.

buying tetracycline 250mg online https://nepomak.org/?n=buy-antibiotics-online-free-shipping Bild: Tiff eller eps-format, 300 dpi upplösning. Tidningens mått är 23*28 cm (helsida), 46*28 cm (heluppslag) + 4 mm utfall åt alla håll.

ciprofloxacin cheap UK Bidrag skall följa:

Chalmers etiska policy, Journalistförbundets pressetiska regler och Upphovsrättslagen

Du som medverkare är själv personligt ansvarig för användning av redan publicerade verk. Vid användning av annans bild krävs tillstånd från upphovsman (OBS! även i collage). Du har rätt att citera ur offentliggjorda verk i ditt eget arbete i syfte att kritisera, belysa eller understryka eget ställningstagande. Citatets upphovsman skall tydligt angivas. Text får ej ändras på eller göras tillgängligt för allmänheten på sådant sätt som kan verka kränkande för upphovsman.

Redaktionen för 4 ARK har rätt att, i samråd med bidragsgivaren, korrigera, göra ändringar eller välja att inte använda inskickat material, beroende på inlämningstillfälle, utrymme eller kvalitet. Vi behåller oss rätten att publicera både i tryck och digitalt.

Do you want to participate in the next issue of 4 ARK? Keep an eye on the website for information on upcoming topics and activities, or contact us through redaktionen@0ark.se

http://www.faeganspub.com/?f=can-I-buy-cipro-online Provide a contribution or an idea:

Participants should send their idea of a contribution to redaktionen@0ark.se. Provide your contact information (phone number and email address).

http://actiononaccess.org/?c=can-you-take-metronidazole-with-probiotics Guidelines for contributions:

Text: unedited word document (.doc), only with line break at paragraphing.

Image: TIFF or EPS format, 300 dpi resolution. The magazine’s dimensions are 23 * 28 cm (full page), 46 * 28 cm (heluppslag) + 4 mm trim on all sides.

https://nepomak.org/?n=is-it-legal-to-buy-antibiotics-online-in-the-US Contributions should follow:

Ethics Policy for Chalmers, Swedish Union of Journalists’ rules of professional conduct and Copyright Law.

As a contributor, you are personally responsible for the use of already published works. The use of another’s image requires permission from the author (NB also in collages). You have the right to quote from published works in your own work in order to criticize, highlight or underline your own position. The creator of the quote shall be clearly indicated. Text may not be amended or made ​​accessible to the public in a way that may seem offensive to the author.

The editors of 4 ARK may, in consultation with the contributor, correct, amend, or choose not to use the submitted material, depending on the submission time, space or quality. We reserve the right to publish both in print and digitally.