4 ARK Pengar (#4)

go to link REDAKTION / INNEHÅLL / 4 ARK PENGAR SOM PDF

http://www.faeganspub.com/?f=ciprofloxacin-500mg-price-UK 4ark_nr4-copy.jpg

cost of antibiotics NZ Det är här det slutar. Kostnader är den neutrala mätaren och ett argument som alltid tillåts avsluta diskussionen. Men trots att pengar är vår enda konstant så är de ständigt flytande. Man tänker sig att de har ett fast värde, tills det blir lågkonjunktur. Man tänker också att det offentliga rummet inte går att värdera, tills man kommer på ett sätt att hyra det för en dag och bygga i det. Pengar betyder ingenting i sig själva, deras värde uppstår i gränslandet mellan två omständigheter: att ha eller inte ha, att bygga eller inte bygga. Pengar är ett översättningsverktyg mellan det existerande och det avsedda.

go here Ändå finns hela tiden ett glapp där handlingar äger rum som skiftar våra bilder av vad pengar kan ge upphov till. Som fabriken som blev en by eller studie-bidraget som blev ett grottkapell. Andra gånger kanske det är just avsaknaden av kapital som får saker att ta oväntade vändningar. Som glasfasaden som byggdes i plast eller containrarna som blev ett kulturhus.

buy antibiotics online EU I det här numret av 4 ARK tar vi avstamp i diskussioner där pengarna ses som en parameter bland andra. Där finner man skyskrapor, som eftersträvar ekonomisk rationalitet men som snarare får sin utdelning i symbolvärde. Där ligger laminatgolv som söker ett symbol-värde men slutar som ekonomisk rationalitet. Vart är värdet på väg?

see url Här blir det inget snack om pengar – det blir ett samtal om förutsättningar för och konsekvenser av pengar. Pengar som intryck, uttryck och avtryck: i tryck.

source link /redaktionen, maj 2009

http://www.faeganspub.com/?f=ampicillin-price-UK ^UPP^

buy amoxicillin 250mg UK 4 ARK PENGAR SOM PDF
4 ARK Pengar SLUT!

see url ^UPP^

follow link REDAKTION
Jakob Aldén
Johannes Brattgård
Anders Dahlgren
Björn Ehrlemark
Abhinav Gaurav
Charlotte Hansson
Susanne Jany
Anna Jarkiewicz
Calle Johansson
Johannes Luchmun
Martin Nordahl
Agnes Orstadius

^UPP^

https://nepomak.org/?n=tetracycline-250mg-cost-Australia INNEHÅLL
ETT BOENDE FÖR HEMLÖSA
bild: Karin Axelsson

WORKSHOP+SYMPOSIUM

1046:-
text: Jonas Larsson
bild: Per Nadén

INTER(VIEWS)
Abhinav Gaurav

PEPSI COLA
text: Staffan Lund
bild: Johanna Landin

CAPILLA PARA EL TIO
Visiondivision / Ulf Mejergren & Anders Berensson

PRISVÄRT
Anders Dahlgren

NYBYGGARNA
text: Calle Johansson
bild: Oskar Kullander & Joakim Mathiasson

THE HOTEL AT THE END OF ARCHITECTURE
Anders Holmér

THE CITY AS A SHOPPING MALL
Alexander Malm

LAMINATPRINCIPEN
text: Susanne Jany
bild: André Baumunk

KAN MAN LEVA PÅ IDÈER?
text: Martin Nordahl
bild: Testbedstudio

KLEPTOMANI SOM ARKITEKTONISK METOD
text: Anders Dahlgren
bild: Mia Thyberg

CITY BRANDING
Karin Axelsson

FORM FOLLOWS FINANCE
Karl Eriksson

SHANGHAI DETROIT HÖGSBO
text: Ylva Frid
bild: GodsAcre, Ylva Frid & Resources.07/Beyond Oil

LAS VEGAS OCH JAG
Björn Ehrlemark

HANDLA. INTE AGERA
text: Emma Persson
bild: Ida Liffner

BEACH 2009
text: Staffan Lund
bild: Maja Bernvill

FRÅN LJUS TILL MÖRKER
Jessica Norberg

PLANETEN, LYCKAN OCH TRE SMÅ GRISAR
text: Emma Persson
bild: Petter Frid

EARNING TO COMPETE, COMPETING TO EARN
text: Martin Nordahl
bild: Christlaan Krouwels

LEVA MED STIL
text: Sara Wernsten
bild: Himmelslätta Airpark

LA CUCARACHA
text: Johan Wirdelöw
bild: Jonas Ersson

^UPP^