Om tidskriften

here  4 ARK är en arkitekturtidskrift som av startades och drivs av arkitektstudenter. Vi ger ut två nummer om året, fyra tryckark med texter, bilder och projekt kring ett givet tema.
Men 4 ARK är mer än en tidskrift. Under ett halvår behandlar vi temat i debatter, föreläsningar och andra aktiviteter. Diskussionen tolkas sedan helt fritt av de medverkande studenterna och resultatet samlas i tryckt form.
4 ARK vill vara ett forum för ett vidgat samtal om vad arkitektur kan och bör vara. På samma sätt som tidskriftens innehåll är spretigt, mångskiftande och ibland motsägelsefullt, anser vi att synen på vad arkitektur är behöver breddas. Vi tror på en arkitektur som tar färg av en uppsjö perspektiv, motstridiga idéer och som inte förnekar att den är en del av ett större sammanhang.

follow site 4 ARK is an architecture magazine which was started and is run by architecture students. We publish two issues a year, four printed sheets with text, pictures and projects around a given theme.
But 4 ARK is more than a magazine. During six months, we approach the theme through debates, lectures and other activities. The discussion is then interpreted freely by the participating students and the result is collected in print form.
4 ARK wants to be a forum for a broader conversation about what architecture can and should be. Just as the magazine’s content is sprawling, diverse and sometimes contradictory, we consider that the view of what architecture is needs to be broadened. We believe in an architecture that is coloured by a variety of perspectives, conflicting ideas and that does not deny that it is part of a larger context.

can you buy metronidazole over the counter in Australia http://actiononaccess.org/?c=order-amoxil-UK-online NUVARANDE REDAKTION 2016 - 2017

ciprofloxacin used for bv Magdalena Bjerkefors

buy augmentin online with mastercard Joséphine Rapp Thomas

http://bsquared-consulting.com/?a=treating-bacterial-infection Freja Krogh-Andersen

http://www.digistorytelling.com/?d=bactrim-price-480mg Katya Gurova 

follow Alice Persson

source link Linda Mattsson

tetracycline interaction with antacids Sophie Pedersen

http://bsquared-consulting.com/?a=metronidazole-price-NZ Olivia Malm

source site Leo Palman

go here Axel Larsson

follow Jack Jörnmark