4 ARK Landet (#2)

http://www.faeganspub.com/?f=cheapest-doxycycline-online REDAKTION / INNEHÅLL

source url 4-ark-landet_pressbild_liten.jpg
http://actiononaccess.org/?c=can-you-drink-when-you-take-augmentin Det här är andra numret av 4 ARK, en arkitekturtidskrift som drivs av arkitektstudenter. I det här numret är temat Landet, ett ord med många innebörder: landsbygden, nationen, sommarstället, naturen och landskapet. Skilda tolkningar som ändå har många gemensamma beröringspunkter: tradition och historia, det enkla eller förbisedda, det orörda och det glesa. Ämnen som sällan berörs i arkitekturdiskussionen.

http://actiononaccess.org/?c=buy-cipro-online-Canada För arkitekter talar om staden. Vi är besatta av den. När Staden står för allt som vår kultur värdesätter och dessutom ses som lösningen på många av våra problem, blir stadsmässighet ett självuppfyllande argument som aldrig behöver motiveras. Den senaste tiden har städerna diskuterats mer än någonsin, efter rapporter om att en majoritet av jordens befolkning för första gången bor i urbana områden. Det starka ljuset över våra städer gör landsbygden till det ständiga undantaget - en plats som defi nieras av allt som den inte är. Hur skulle man kunna undgå att utgå ifrån centrum? Till och med periferins fördelar beskrivs som positiva brister: avsaknad av stress, avgaser och kriminalitet. Hur kan vi gå bortom staden som norm och börja se landet utifrån vad det faktiskt är?

best cure for bacterial infection Stad och land är inte längre självskrivna kategorier. De är del av samma kultur, har tillgång till samma teknik, ingår i samma ekonomiska och politiska system. Är det fortfarande meningsfullt för oss att tala om samhället genom två sådana ytterligheter?

here När vi påbörjade arbetet med det här numret förvånades vi över bedrägligheten i det vardagliga begreppet landet. Temat var undfl yende men samtidigt kontroversiellt och känsloladdat. Alla trodde vi oss veta vad landet var, men det var omöjligt att enas. Vi kunde inte sluta diskutera det. Det här är den diskussionen. Fyra tryckark fyllda med spekulationer, resonemang och berättelser - tolkningar som tänjer på det vi slentrianmässigt förknippar med landet. De målar upp nya bilder för att vrida på den till synes självklara uppdelningen av det vi kallar centrum och periferi, natur och kultur, allmänt och avvikande.

follow När blicken nu vänds mot landet är det inte ett sökande bort från moderniteten, mot någonting genuint eller ursprungligt. Det som lockar oss är ovissheten, att vägen på intet sätt är utstakad.

watch Redaktionen, Göteborg januari 2008

cipro cost USA ^UPP^

ciprofloxacin cost UK REDAKTION
Erik Berg
Björn Ehrlemark
Henrik Hiltula
Erik Järkil
Hanna Lundén
Martin Nordahl
Agnes Orstadius
Moa Rundlöf

go ^UPP^

https://nepomak.org/?n=order-azithromycin-250mg-online INNEHÅLL
nummer2_ill.jpg

SLUTET
David Lindelöw (text), Sanna Johnels (bild)

FÖR SVERIGE I TIDEN
Solmaz Beik (text), Matthias Vukovich (bild)

TROLIGA SCENARIER FÖR JORDBRUKETS UTVECKLING
Björn Ehrlemark

BED AND BOX
Ellen Ordell (text), Petter Frid (bild)

UT MED ARKITEKTUREN
Pia Eckerstein

NOT QUITE
Ylva Frid (text), Lisa Malm (bild)

DEMOKRATINS INFRASTRUKTUR
Erik Berg

HOTET
Anton Kolbe

MAKTSKIFTE
Edvin Bylander (text), Karl-Johan Sellberg (bild)

LANDSVÄGEN
Maria Nykvist

RASTPLATS LASTEHAMMEREN
Moa Wendt

OM ETT UTBRYTNINGSFÖRSÖK
Lillemor Boschek (text), Moa Rundlöf (bild)

NORRLANDS BÄST BEVARADE HEMLIGHET
Erik Berg

STADENS BYAR
John Helmfridsson (text), Henrik Hiltula (bild)

THERE & BACK AGAIN
Björn Förstberg & Mikael Ling

ETT ANDRA ÖDELAND
Carolina Fredriksson (text), Mia Thyberg (bild)

ALLA FRÅGAR EFTER STÅLET, SAMTIDIGT SPRICKER MARKEN
Jonna Larsson (text), Lars Bergström (bild)

TIDSMASKIN
Sanna Nordlander & Oskar Strand

EN OVANLIGT STOR ÄLG
Staffan Lund (text), Consultec A & K (bild)

KONTEXT I KONFLIKT
Per Nadén

KORRESPONDENS
Solmaz Beik & Katarina Björling

GRODDEN
Hugo Franklin

MED ANDRA ORD
Therese Wallgren (text), Sanna Johnels (bild)

ADELAIDE
Petter Frid

MORMOR
Karin Rönmark

^UPP^