Idéinlämning på det nya temat TABU

go tabu

http://actiononaccess.org/?c=can-I-take-cipro-with-alcohol Temat för 4 ARK #6 är TABU. Temat inbjuder till att diskutera normer och paradigm genom att fokusera på det förbjudna, det förnekade och det föraktade. Frågan handlar inte om att undersöka vad som definierar normen, sedvanan eller praktiken genom att redogöra för vad de är, utan snarare genom att beskriva vad de inte är. Är det så att de flesta tabun är avskaffade och att vi idag lever i ett samhälle där go here anything goes eller omges vi av tabun som styr vårt handlande utan att vi är medvetna om det? Har vår strävan efter tolerans och pluralism medfört att vi bytt ut gamla tabun mot nya? I kommande nummer av 4 ARK väljer vi att granska själva ramarna för vårt handlande - de oskrivna sociala, estetiska, etiska regler vi lever efter. Vad är det som man idag inte får göra eller hävda ? Vilka frågor får inte ställas?

https://nepomak.org/?n=zithromax-250-mg-Canada Har du någon idé på ett bidrag som du eller någon annan skulle kunna göra på temat tabu? Då får du gärna maila den till oss innan tisdagen den 6:e april, då vi har idéinlämning för det kommande numret av 4 ARK.

follow url Postad den 22.03.10 till Nyheter. Du kan lämna en kommentar, trackbacks tillåts f.n. ej.


buy zithromax 250mg online UK https://nepomak.org/?n=buy-zithromax-USA-online KOMMENTARER / EN KOMMENTAR

can you take ciprofloxacin for pneumonia Mycket bra val! Det här ser jag fram emot.

Björn skrev detta Mar 28 10 at 14:29

http://www.faeganspub.com/?f=buy-cheap-bactrim-online tetracycline buy online Canada TYCK TILL / LÄMNA EN KOMMENTAR

go to site

source

get link

* = krävs