BOSTADSFRÅGAN: Filmvisning + Diskussion

source link Imorgon fortsätter vi den nya traditionen med film och diskussion på tisdagar genom att ta oss an bostadsfrågan i watch loungen kl 17 (A-huset på CTH, trapphus A4, tredje våningen).

Vi kommer att visa klipp och kortfilmer från Sveriges bostadshistoria under det senaste seklet. go Är bostadsrätten en rättighet? Är hyresrätten en omöjlighet? Är bostadspolitik en tillfällighet? Är bostadsmarknaden en skyldighet?

Gästar oss gör dessutom:

•  can you take flagyl with orange juice Erik Fornander från click jagvillhabostad (http://jagvillhabostad.nu/).
Han kommer att presentera organisationen samt deras egna byggprojekt (se http://www.byggmer.nu/)

•  go Erik Normark från amoxil prices Australia Hyresgästföreningen (http://www.hyresgastforeningen.se) som kommer att prata om dagens bostadspolitik (typ).

Varm välkommen!
/redaktionen 4 ARK

follow link HOUSING: Film viewing + discussion

The new tradition of film viewings and discussions on Tuesdays continues bya addressing the question of HOUSING (tomorrow at cost of azithromycin US 17.00 in the Lounge, A-house at CTH, stair A4, third floor).

We’ll be showing short films from the Swedish housing history of the past century. can I take amoxil with grapefruit juice Does everyone have the right to own their own home? Is the rental apartment a paradox? Is housing politics the cure or the symptom? Is the housing market a civil duty?
(the films are in Swedish without subtitles. Sorry…)

Invited to talk is also:

•  go site Erik Fornander from the youth housing organization can you buy antibiotics in the US jagvillhabostad (http://jagvillhabostad.nu/). He will present their work and the building projects that they’ve been involved in (more info http://www.byggmer.nu/)

•  here Erik Normark from here Hyresgästföreningen (the Swedish association of tenants, http://www.hyresgastforeningen.se) who will adress current housing politics in Sweden.
(Pdf in english: http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2007/04/documentList/documentList20070423_)

Very welcome!
/4 ARK


can you take flagyl with probiotics TYCK TILL / LÄMNA EN KOMMENTAR

* = krävs