Filmvisning igen

http://www.faeganspub.com/?f=price-of-doxycycline-with-insurance (English below)

go to site ampicillin 500 mg medicine Återigen välkommen på filmvinsing!

ciprofloxacin used for pneumonia Temat tidskriften 4 ARK behandla under våren är PENGAR.

Imorgon tisdag visar vi två nya filmer om kopplingen mellan pengar och arkitektur. Samma tid och plats som förra tisdagen: Loungen kl 17 (A-huset på CTH, trapphus A4, tredje våningen). Denna gång handlar filmerna om pengar och urbanisering. Vilka ekonomiska drivkrafter samlar människor i städer? Och vilka sociala, kulturella och arkitektoniska system uppstår i samband med de ekonomiska? Samt vad gör arkitekter i dessa situationer?

De två filmerna är:

follow CITY OF GOLD
(21 min, Canada 1957), WolfKoenig/ColinLow/PierreBerton
http://www.imdb.com/title/tt0050255/
http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_rush#Klondike
Filmen är en dokumentär om “the Klondike Gold Rush” 1898-1899, världens största rörelse av guldletare i historien. Tiotusentals klättrade över bergen med hopp om att hitta guld, 35,000 av dem samlades i vad som blev ”Dawson City”. En stad som uppstod över en sommar av jakten på pengar, men som blev något annat än bara ett lager för guldletare – både under själva guldrushen och när den senare somnade in.

http://www.faeganspub.com/?f=where-to-buy-ampicillin-in-Australia LAGOS / KOOLHAAS
(55 min, Nederländerna 2002)
Bregtje van der Haak
http://www.amazon.com/Lagos-How-Works-Rem-Koolhaas/dp/3037780851/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1234177446&sr=8-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Rem_Koolhaas#Project_on_the_city
http://www.culturewars.org.uk/2006-01/koolhaas.htm
Dokumentären följer Rem Koolhaas under arbetet med forskningsarbetet “Lagos – how it works”, en del av OMA/AMO:s ”Project on the City”. Koolhas är intresserad av hur Lagos i Nigeria fungerar, både arkitektoniska, kulturellt och ekonomiskt. Staden växer mycket snabbt – Lagos beräknas ha 24 miljoner invånare år 2020 – utan någon styrande planering.

http://www.faeganspub.com/?f=ciprofloxacin-used-for-bv Varmt välkommen!
/Redaktionen 4 ARK

price of tetracycline Australia Very welcome to the next film viewing!

The architectural magazine 4 ARK is working with the theme MONEY during the spring.

Tomorrow (Tuesday) we´ll be showing two film on the connection between money and architecture. The time and place is the same as last time: at 17.00 in the Lounge (A-house at CTH, stair A4, third floor). This time the films are on the subject of money and urbaization. What economical forces brings people to cities? What social, cultural and architectonic systems are connected to the economical systems? And what do architects do in these situations?

The two films are:

https://nepomak.org/?n=can-you-buy-zithromax-over-the-counter-in-Australia CITY OF GOLD
(21 min, Canada 1957), WolfKoenig/ColinLow/PierreBerton
http://www.imdb.com/title/tt0050255/
http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_rush#Klondike
This is a documentary on “the Klondike Gold Rush” 1898-1899, the world largest mobilization of gold seekers in history. Tens of thousands struggled over to mountains with the hope of finding gold, 35,000 of them ended up in what became “Dawson City”. A city that emerged over-night in the search for money, but became something more than just a camping ground for gold diggers – both during the gold rush and when it all settled down a few years later.

where can I buy ciprofloxacin online LAGOS / KOOLHAAS
(55 min, the Netherlands 2002)
Bregtje van der Haak
http://www.amazon.com/Lagos-How-Works-Rem-Koolhaas/dp/3037780851/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1234177446&sr=8-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Rem_Koolhaas#Project_on_the_city
http://www.culturewars.org.uk/2006-01/koolhaas.htm
The documentary follows Rem Koolhaas during his work with research project “Lagos – how it works”, a part of OMA/AMO:s ”Project on the City”. Koolhaas is interested in hos Lagos, Nigeria, actually works – architecturally, culturally and economically. The city ggrows very rapidly – Lagos is estimated to have 20 milj inhabitants by the year 2020 – without any overall planning.

https://nepomak.org/?n=zithromax-buy-online-Australia Very welcome!
/4 ARK


click TYCK TILL / LÄMNA EN KOMMENTAR

* = krävs