November

Detta är arkivet för November, 2010.


  • nytt tema: VERKLIGHETEN

    Temat för det sjunde numret av 4 ARK har temat VERKLIGHETEN.
    Vi lever alla i samma verklighet men upplever den olika och ser olika aspekter av den. Som arkitekt arbetar man i gränslandet mellan den faktiska verkligheten och den möjliga. Det finns en skillnad mellan verkligheten i dåtid, nutid och framtid, den är […]