March

Detta är arkivet för March, 2010.


  • Idéinlämning på det nya temat TABU

    Temat för 4 ARK #6 är TABU. Temat inbjuder till att diskutera normer och paradigm genom att fokusera på det förbjudna, det förnekade och det föraktade. Frågan handlar inte om att undersöka vad som definierar normen, sedvanan eller praktiken genom att redogöra för vad de är, utan snarare genom att beskriva vad de inte är. […]

  • Släpp av det nya temat

    Den 19/3 klockan 17.30 kommer 4 ARK #6s tema att avtäckas i “kaninrummet” på Chalmers och i samband med det blir det skriv-kickoff med vin till 20.30. En perfekt start på helgen och vårens bidragsskapande!