November

Detta är arkivet för November, 2009.


 • Workshop Ordskiss

  Lördagen den 21/11 kl. 10-14 i ateljéerna på Chalmers Arkitekturskola

  Resultatet av ordskissen kan du se här:

 • Symposium måndagen den 16:e!

  IDENTITETER: Platser och människor
  Temat för kommande nummer är IDENTITETER. Med anledning av detta bjuder vi in till ett symposium på ämnet. Vad är identiteter och vem skapar dem? Hur då? Hur förhåller sig människors identiteter till platsens eller stadens? Och vice versa: hur formar människorna stadens identitet? Hur formas människornas identiteter av stadens? Hur har […]

 • Klara… färdiga… GÅ!

  Nu är deadline satt för #5 av tidskriften 4 ARK, under temat IDENTITETER!
  Senast den 30:e november vill vi ha in era bidragsförslag.

  * Text och bild värderas lika mycket. Det är upp till dig att bestämma hur du vill tolka temat kopplat till arkitektur. Arkitektur i en vid bemärkelse. Och det är upp till dig […]