October

Detta är arkivet för October, 2009.


  • Workshop – platsers identiteter

    I samband med StudMax-mötet som hölls på Chalmers i helgen anordnade 4ARK en workshop för de deltagande studenterna. I marknadsföringen av Göteborg som turiststad är weekendbesökare en viktig målgrupp. Därför ville vi ta tillfället i akt när det var studenter här från andra delar av Sverige att jämföra den bild som staden vill visa weekendbesökare […]

  • Nytt tema: IDENTITETER / New theme: IDENTITIES

    Temat för tidskriften 4 ARK:s kommande nummer är IDENTITETER. Vi har valt att tala om identiteter i plural istället för identitet i singular. Detta då identitet aldrig är entydigt bestämd eller en isolerad företeelse utan uppstår i sammanhang där vi tillskriver objekt och fenomen olika identiteter för att kunna se […]