August

Detta är arkivet för August, 2008.


  • En blind arkitekt

    Carlos Mourão Pereira hade varit verksam som arkitekt i femton år när han förlorade synen på båda ögonen. Det kan tyckas paradoxalt att arbeta med arkitektur när man inte längre kan se, men han driver fortfarande sitt eget kontor i Lissabon. Var det ett självklart val att fortsätta?
    - Det var ett självklart val, efter att […]